Wednesday, March 28, 2012

Pertanyaan Menantang :

” Ratu Adil, Satria Piningit, Jalma Linuwih !  Dimanakah engkau    ? “


“ Wahai White Spiritual Boy ! Apakah harta karun kekayaan rakyat Nusantara dari zaman VOC sampai sekarang dapat dikembalikan kepangkuan Ibu Pertiwi ?   

Seruan Arwah Founding Fathers :  ” Wahai Generasi Penerus Rakyat  NKRI ! Apabila engkau berminat  menjadi Awak Aparatur / Lembaga Tertinggi Negara atau Aparatur / Lembaga Negara yang Profesional dan Berdedikasi Tinggi serta penuh Rasa Tanggungjawab kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat  NKRI, maka jadilah kamu Jalma Linuwih, baru mencalonkan dirimu untuk dipilih.  Jika tidak berminat, jadilah SWTsta yang profesional dan kreatif untuk mengelola sumber daya alam dan buatan yang ada di NKRI untuk kepentingan dirimu, istri dan anakmu  serta negara, bangsa dan masyarakatmu !!! “